Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

aimtec.cloud
aimtec.cloud
Získejte systém, který umí EDI, WMS, MES i YMS. Vyberte si jen ty funkce, které vám v současnosti chybějí nebo...

APS Asprova
APS Asprova
Plánujte chytře. Zeštíhlujte. Asprova je systém pro pokročilé plánování výroby s možností optimalizace výrobního pl&...

SAP / Sappy
SAP / Sappy
Sappy je rodina SAP řešení, která pokrývá rychlou implementaci SAP ERP. Funguje na principu odvětvových šablon a poskytuje přidanou funkcionalitu...

DCIx
DCIx
DCIx je produkt z kategorie MOM (Manufacturing operations management), který integruje celý dodavatelsko-odběratelský řetězec a poskytuje přesný a okamžitý digit&aac...

Basler 3D kamera Time-of-Flight
Basler 3D kamera Time-of-Flight
Maximalizujte výkon systému užitím funkce třetího rozměru 3D kamery Basler ToF fungují na principu Time-of-Flight. Okamžitě zachycují prostorové rozměr...


Podrobnosti o produktu

Sensorik 4.0®: cloudové služby pro snímače
Sensorik 4.0®: cloudové služby pro snímače

Sensorik 4.0®: cloudové služby pro snímače


www produktu: www.pepperl-fuchs.com


zpětSnímače jsou cenným zdrojem informací, které mohou být používány také mimo konvenční úlohy řízení strojní a procesní průmyslové výroby k optimalizaci podnikových procesů a správě výrobních zdrojů.

Internet věcí otevírá nové možnosti pro propojování snímačů do sítí velkého rozsahu. Signály snímačů mohou být k dispozici aktuálně a na místě, kde lze informace obsažené v signálu účelně využít.

Například moderní měřicí technika umožňuje relativně snadno detekovat hladinu naplnění nádrží. Jestliže jsou ovšem nádrže umístěny v rozsáhlém areálu, rostou náklady spojené s přenosem signálů. To znamená, že se nevyplatí použít automatické měření a poloha hladiny se kontroluje manuálně ve více či méně pravidelných intervalech.

Při připojení do internetu mohou být data s informací o poloze hladiny z velkého počtu snímačů přenášena na velké vzdálenosti, centrálně zpracovávána a připravována pro další využití. Společnost Pepperl+Fuchs představuje v „zóně řešení" (solutions park) připojení snímačů k různým cloudovým platformám.

Pepperl+Fuchs společně s partnerem, firmou connectavo, vyvinuly aplikaci, která zaznamenává polohu hladiny v nádržích na plnicích strojích provozovaných v různých závodech a uložené údaje centrálně zpracovává.

Výsledkem je zjednodušení logistiky doplňování strojů a vyloučení prostojů vznikajících vlivem nedostatku materiálu. Když navíc poloha hladiny dosáhne spodní kritické meze, je odeslána zpráva na mobilní telefon osoby odpovědné za její doplňování.

Jiná aplikace byla implementována společně s firmou SAP. Používá se snímač pro ověření typu světelné jednotky pro mobilní kompresory. Data z tohoto snímače jsou předávána prostřednictvím cloudu do MES, kde se plánuje tok materiálu pro kompletní montáž kompresorů.

Stavová data ze snímačů v informačním systému podniku

Jednou z nejdůležitějších úloh koncepce Industry 4.0 je zvyšování ukazatele OEE (celkové efektivnosti zařízení). Modernizace stávajících výrobních systémů představuje pro operátory provozů velkou výzvu.

Aplikace prezentovaná jako společný projekt firem Pepperl+Fuchs, TE Connectivity a SoftwareAG využívá hardware, který může být snadno retrofitován. Prezentovaná aplikace využívá na úrovni snímačů rozhraní SmartBridge od Pepperl+Fuchs a na úrovni řízení a provozních sběrnic zařízení Spark od TE Connectivity. Tyto dva datové porty přenášejí extrahovaná data kabelem nebo radiovým rozhraním na podnikovou platformu Software AG. Ta plní z pohledu Industry 4.0 prostřednictvím konsolidace dat a jejich analýzy tři důležité úkoly:

1. Optimalizace procesů

Zařízení Spark využívá provozní data snímačů a akčních členů z řídicí úrovně a zobrazuje je na tabuli. S využitím záznamu historických dat současně odhaluje zjevná zpoždění proti plánu a mikroodstávky.

2. Monitorování stavu

Korelace historických událostí s aktuálními časy a dobami běhu strojů a doporučeními výrobců pro údržbu poskytuje dobrý obrázek o aktuálním stavu údržby strojů nebo výrobních linek.

3. Údržba podle potřeby

Fotoelektrické snímače od firmy Pepperl+Fuchs poskytují informace o zmenšení své schopnosti detekce vlivem zašpinění objektivu nebo odrazky. Tato informace je prostřednictvím rozhraníSmartBridge extrahována z řídicí sítě stroje, a potom prostřednictvím internetové komunikační brány přenášena na platformu údržby. Zde se vyhodnocuje informace o stavu snímačů a je-li nezbytný zásah, je vygenerován pokyn do aplikace provozní údržby. Zásah potom může být vykonán interním nebo externím poskytovatelem servisních služeb.
Datum vložení: 2016/05/25 14:48:28 Datum modifikace: 2016/05/25 14:48:28

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.