Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

aimtec.cloud
aimtec.cloud
Získejte systém, který umí EDI, WMS, MES i YMS. Vyberte si jen ty funkce, které vám v současnosti chybějí nebo...

APS Asprova
APS Asprova
Plánujte chytře. Zeštíhlujte. Asprova je systém pro pokročilé plánování výroby s možností optimalizace výrobního pl&...

SAP / Sappy
SAP / Sappy
Sappy je rodina SAP řešení, která pokrývá rychlou implementaci SAP ERP. Funguje na principu odvětvových šablon a poskytuje přidanou funkcionalitu...

DCIx
DCIx
DCIx je produkt z kategorie MOM (Manufacturing operations management), který integruje celý dodavatelsko-odběratelský řetězec a poskytuje přesný a okamžitý digit&aac...

Basler 3D kamera Time-of-Flight
Basler 3D kamera Time-of-Flight
Maximalizujte výkon systému užitím funkce třetího rozměru 3D kamery Basler ToF fungují na principu Time-of-Flight. Okamžitě zachycují prostorové rozměr...


Podrobnosti o produktu

Enterprise Inspection Manager
Enterprise Inspection Manager

Enterprise Inspection Manager


www produktu: digitaldata3d.eu/


zpětInformační systém Enterprise Inspection Manager (EIM) společnosti Digital Data 3D, s. r. o. je zaměřen na zpracování základní evidence zařízení a následné správě a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby a kalibrací, včetně evidence školení pracovníků. Systém EIM dokáže evidovat veškerá zařízení a to od regálů a žebříků, přes elektrické ruční spotřebiče, komplexní technologické celky, VTZ, stavební a důlní díla, dopravní prostředky a pod. až po prostředky požární ochrany.

Jednotlivé prvky systému lze nejen doplnit o řadu užitečných dokumentů (mazací plány, technologické postupy údržby a obsluhy, fotografie, obrázky...), ale je možné je i zařadit do různých uživatelsky definovaných skupin, které podléhají tomu kterému typu údržby. Tzn., že konkrétní zařízení může procházet např. revizemi VTZ, údržbou i kalibrací a to v různých časových intervalech.

Systém EIM je koncepčně řešen tak, aby uživateli poskytnul celou řadu pohledů na uložená data. Z pohledu kontrol (revizí, údržby, kalibrací...) můžeme vysledovat, kterých zařízení se tyto kontroly týkají a obráceně, z pohledu zařízení můžeme vysledovat, jakými kontrolami zařízení kdy prošlo. Na data se můžeme dívat i z pohledu osob a to např. z pohledu osoby odpovědné, servisující firmy, dodavatele zařízení či z pohledu revizního technika a vidět tak, o která zařízení se starají. Samozřejmostí je i evidence nalezených závad, včetně stanovení termínů odstranění, odpovědné osoby a definice příslušné opakované kontroly.

Pohledy na data jsou silnou stránkou systému EIM. Zařízení lze mezi s sebou vzájemně propojovat. Např. varnou konvici lze napojit jak na konkrétní místnost, tak i na konkrétní elektrickou zásuvku v místnosti. Z pohledu místnosti (el. zásuvky) pak můžeme vidět, která zařízení jsou k tomuto prvku připojena. Systém EIM disponuje téměř 200 různými seznamy (tabulkami) zařízení. Jednotlivé seznamy lze třídit, tisknout a exportovat do dalších formátů, včetně *.pdf či MS Excelu a dále s nimi pracovat v jiných programech. Pro rychlý přehled lze vybraná data zobrazit i ve 2D a 3D grafech a diagramech, jejichž nastavení je plně v režii uživatele.

Vedení evidence zařízení, správa a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby, kalibrací či školení, včetně plánování potřebných financí, je náročnou oblastí, jelikož se týká velkého množství různorodých prvků, podléhajích rozdílným legislativním předpisům a normám. To klade nemalé nároky na zodpovědné pracovníky, kteří se musí denně vypořádávat nejenom s vedením aktuální evidence, nýbrž musí sledovat i související a harmonizující se předpisy. I přes to, že je toto jako povinnost organizace upraveno zákonem s nemalými sankcemi, jde v řadě případů z pohledu vedení organizace o zcela okrajovou záležitost.

V případě nasazení systému EIM tak dostává organizace mocný nástroj, který jí pomáhá nejen zlepšit evidenci v oblasti BOZP, ale v samotném důsledku jí šetří i významnou část finančních nákladů, potřebnou k jejímu zajištění.
Datum vložení: 2014/04/07 09:30:45 Datum modifikace: 2014/04/07 09:30:45

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.