Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

aimtec.cloud
aimtec.cloud
Získejte systém, který umí EDI, WMS, MES i YMS. Vyberte si jen ty funkce, které vám v současnosti chybějí nebo...

APS Asprova
APS Asprova
Plánujte chytře. Zeštíhlujte. Asprova je systém pro pokročilé plánování výroby s možností optimalizace výrobního pl&...

SAP / Sappy
SAP / Sappy
Sappy je rodina SAP řešení, která pokrývá rychlou implementaci SAP ERP. Funguje na principu odvětvových šablon a poskytuje přidanou funkcionalitu...

DCIx
DCIx
DCIx je produkt z kategorie MOM (Manufacturing operations management), který integruje celý dodavatelsko-odběratelský řetězec a poskytuje přesný a okamžitý digit&aac...

Basler 3D kamera Time-of-Flight
Basler 3D kamera Time-of-Flight
Maximalizujte výkon systému užitím funkce třetího rozměru 3D kamery Basler ToF fungují na principu Time-of-Flight. Okamžitě zachycují prostorové rozměr...


Podrobnosti o produktu

MaintPlan CMMS
MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS


www produktu: www.maintplan.com


zpětZákladním cílem softwaru MaintPlan je napomáhat firmám produktivněji řídit proces provozu a údržby zařízení. Jednou z cest, jak zvyšovat zisk a úspěšnost na trhu je právě snižování servisních nákladů či ztrát v důsledku prostojů. MaintPlan poskytne klíčové informace o zařízeních a k nim přiřazených servisních činnostech v tabulkové či grafické formě. Tyto informace mohou být dostupné z různých pohledů důležitých pro řízení údržby, např. podle zařízení, podle jejich umístění, podle nákladových středisek a pod. Kromě toho MaintPlan umožní vést přehlednou evidenci dodavatelů či servisních organizací včetně historie komunikace s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Součástí řešení je i správa dokumentů, pomocí níž budou výkazy, návody, smlouvy, schémata či jiné dokumenty snadno dostupné.

Přínosy:
- Přehledná evidence zařízení včetně záruk, komponentů, dodavatelů, kategorií ...
- Sledování historie oprav a údržby zařízení
- Analýzy příčin poruch a prostojů, MTBF, MTTR
- Měření nákladovosti údržby a oprav zařízení
- Automatické generování servisního plánu pravidelné údržby - plánovací kalendář týdenní, měsíční i roční
- Optimalizace zásob náhradních dílů, historie a analýzy spotřeby
- MPTerminal pro příme zadávání poruch ve výrobě, podpora dotykových displejů a kiosků
- Budování znalostní databáze řešení problémů
- Alerty - upozorňování na blížící se termíny údržby či zadané úkoly
- Definování pracovních postupů a požadavků na zdroje (pracovníci, náhradní díly ...)
- Řešení reklamací u dodavatelů
- Neomezený počet uživatelsky nastavitelných výstupních sestav, grafů a formulářů
- Analytické grafy s možností rozpadu hodnot (drill-down)

Pro koho je MaintPlan určen?
- výrobní firmy
- provozovatelé dopravní, stavební nebo manipulační techniky
- provozovatelé jiné techniky či technologií, které vyžadují pravidelnou údržbu a servis

Moduly aplikace:
Zařízení: evidence zařízení (stroje, přístroje, nástroje apod.), jejich zařazení do kategorií, rozpad zařízení na komponenty, sledování záruk či diagnostiky

Servis a údržba: evidence požadovaných, plánovaných či ukončených činností podle různých kategorií (poruchy, údržba, instalace, 5S, přestavba a pod.) včetně jejich analýz. Nastavení intervalů a druhů pravidelné údržby (preventivní, prediktivní, revize atd.), zadání pracovních postupů, požadavků na náhradní díly, lidské zdroje atd.

Náhradní díly: evidence skladu ND a spotřebního materiálu, optimalizace zásob, automatické generování objednávek podle stavu zásob a požadavků na údržbu. Propojení výdejek na servisní výkazy, statistiky a analýzy spotřeby ND.

Kontakty: evidence společností a kontaktních osob (dodavatelé, servisní organizace a pod.)

Dokumenty: správa dokumentů souvisejících s provozem zařízení (kupní a servisní smlouvy, záruční listy, návody, výkresy, schémata a pod.)
Datum vložení: 2014/04/08 15:06:54 Datum modifikace: 2014/04/08 15:06:54

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.