Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

aimtec.cloud
aimtec.cloud
Získejte systém, který umí EDI, WMS, MES i YMS. Vyberte si jen ty funkce, které vám v současnosti chybějí nebo...

APS Asprova
APS Asprova
Plánujte chytře. Zeštíhlujte. Asprova je systém pro pokročilé plánování výroby s možností optimalizace výrobního pl&...

SAP / Sappy
SAP / Sappy
Sappy je rodina SAP řešení, která pokrývá rychlou implementaci SAP ERP. Funguje na principu odvětvových šablon a poskytuje přidanou funkcionalitu...

DCIx
DCIx
DCIx je produkt z kategorie MOM (Manufacturing operations management), který integruje celý dodavatelsko-odběratelský řetězec a poskytuje přesný a okamžitý digit&aac...

Basler 3D kamera Time-of-Flight
Basler 3D kamera Time-of-Flight
Maximalizujte výkon systému užitím funkce třetího rozměru 3D kamery Basler ToF fungují na principu Time-of-Flight. Okamžitě zachycují prostorové rozměr...


Podrobnosti o produktu

WMS Osiris
WMS Osiris

WMS Osiris


Firma: ICZ a.s.
tel. +420 222 271 111, fax +420 222 271 112
www produktu: www.i.cz/co-delame/vyroba/aplikace-pro-vyrobu/system-pr


zaslat dotaz zpětNástroj pro řízené skladování

WMS OSIRIS je typický představitel skladových informačních systémů (Warehouse Managament Systems, WMS) umožňujících realizovat principy řízeného skladování ve všech typech skladových provozů. Základní funkce systému zajišťují plánování a řízení skladových procesů při příjmu, zaskladnění, vyskladnění a vychystání, kompletaci, přípravě expedice a kontro­le nakládky, reorganizaci skladu a jeho fyzické inventuře. Ve většině procesů má systém aktivní roli (plánuje, rozho­duje, vyhodnocuje), zatímco skladoví pracovníci jeho příkazy pouze vykonávají a výsledky registrují.

Základním prostředkem komunikace systému se skladovými pracovníky je mobilní terminál se snímačem čárového kódu nebo RFID. Pro komunikaci lze využívat také hlas (pick-by-voice) nebo světlo (pick-by-light). Dalším komunikačním prostředkem je běžný osobní počítač (PC).

Používání papírových dokladů je ome­zeno jen na ty případy, kdy je elektronická forma nedostupná nebo v kontextu daného procesu méně vyhovující.

Modulární a škálovatelné řešení

Systém WMS OSIRIS je koncipován tak, aby zohlednil jak specifika různých typů logistických řetězců, tak průběžně se měnící provozní podmínky (skladovaný sortiment, struktura skladů a jejich technické vybavení, způsob manipulace apod.). Podporovány jsou všechny obvyklé typy skladů (nákupní, mezioperační, expediční, distribuční, celní apod.) a různé zaskladňovací, vyskladňovací a vychystávací strategie, které lze přizpůsobit použité skladové a manipulační technice a specifickým podmínkám skladového provozu.

Počet skladů, které lze v rámci systému evidovat a řídit, není omezen. Typ každého skladu, jeho struktura (sekce, zóny, skladové lokace) i způsoby obsluhy jednotlivých částí (včetně optimálních manipulačních tras) je možné uživatelsky měnit dle aktuálních požadavků.

Otevřenost systému a využití objektových metod při jeho návrhu a implementaci umožňují vzájemně kombinovat jeho základní a nadstavbové funkce a dosáhnout tak požadovaných provozních parametrů.

Snadná integrace s okolím

Pro obousměrnou výměnu dat s dalšími systémy (provozovatel skladu, dodavatel, odběratel, přepravce) je k dispozici jak univerzální rozhraní na bázi EDI/ XML, tak specifická rozhraní připravená pro konkrétní typy podnikových informačních systémů (ERP). Obousměrné datové rozhraní zajišťuje rovněž propojení WMS OSIRIS s řídicími systémy materiálového toku (MFS) odpovědnými za optimální koordinaci a přímé řízení automatizovaných skladovacích a manipulačních zařízení.

Prostřednictvím datových rozhraní s výrobními informačními systémy (MES) lze zajistit potřebné propojení skladových a výrobních provozů a podpořit tahové principy (pull) řízení materiálových toků.

Součástí systému je rovněž podpora elektronického Kanbanu a přímé registrace výroby odváděné na sklad.

Variabilita procesů a optimalizace činností

Plánování, řízení a provádění jednotlivých skladových procesů a dílčích činností lze nastavit tak, aby kromě typu skladového provozu a jeho role v logistickém řetězci byly zohledněny i vlastnosti jednotlivých artiklů a požadavky zákazníků. Základní skladové procesy lze navíc doplňovat o činnosti související například s kontrolou kvality nebo s realizací dalších služeb poskytovaných skladovým provozem (etiketování, kompletace, tvorba zákaznických a expedičních balení apod.).

Pro zajištění maximálního využití skladovací kapacity a dosažení optimálního průběhu jednotlivých činností jsou v systému k dispozici nástroje pro definici různých zaskladňovacích a vyskladňovacích strategií a možných manipulačních tras mezi jednotlivými oblastmi skladu, které lze rovněž využít pro plánování a přidělování práce skladovým pracovníkům.

Čárová kód a RFID

Čárový kód a RFID je možné využít pro identifikaci zboží, skladovacích a manipulačních jednotek, skladových lokací a provozních dokladů a pořizování dat v průběhu všech skladových procesů. Při zpracování a tvorbě etiket lze využívat 1D i 2D kódování a od­povídající standardy (GS1, ODETTE). Využití čárového kódu a RFID vede k podstatné eliminaci chyb obsluhy při pořizování dat v rámci realizovaných skladových transakcí a umožňuje jednoznačně identifikovat předmět/obsah každé skladové transakce (manipulační kvantum).

Automatizace

V řadě skladových provozů je účelné využít automatizovaných skladovacích a manipulačních technologií. WMS OSIRIS umožňuje integrovat do skladových procesů jak samostatná automaticky řízená zařízení (systémový vozík, paternoster, výtahový systém apod.), tak plně automatizované skladovací, manipulační a vychystávací technologické systémy realizované například na bázi zakladačů.

Řízení skladu

Analytické funkce systému WMS OSIRIS a data získávaná průběžně při realizaci jednotlivých činností umožňují efektivně plánovat, řídit, sledovat a vyhodnocovat průběh procesů a posuzovat plnění stanovených klíčových výkonových parametrů skladového provozu (kvalita, úplnost a včasnost plnění zákaznických objednávek, obrátkovost zásob, efektivnost využití zdrojů apod.). Realizované skladové transakce lze sledovat a vyhodnocovat z řady pohledů (dimenzí) a získávat tak informace o výkonnosti skladových pracovníků, úrovni využití manipulační techniky nebo rozsahu služeb poskytnutých interním nebo externím zákazníkům.

Průběžné sledování stavu plnění objednávek umožňuje zjistit včas případné problémy a přijmout odpovídající opatření tak, aby požadované termíny interních i externích dodávek byly dodrženy.
Datum vložení: 2013/06/05 14:17:12 Datum modifikace: 2013/06/05 14:17:12

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.